Idea powstania polskiego instytutu farmaceutycznego Avvlo narodziła się pod koniec lat 90-tych. Przez kolejnych 20 lat obecni pracownicy Instytutu Avvlo zbierali doświadczenia i współpracowali z szeroką grupą instytucji badawczych oraz firm z sektora farmacji, biotechnologii, medycyny raz diagnostyki medycznej. Z sukcesami prowadziliśmy projekty konsultingowe i badawcze. Zebrane doświadczenia, wiedza i entuzjazm zaowocowały powołaniem Avvlo Instytutu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dziś funkcjonujemy w obszarach farmacji, medycyny, biotechnologii, technologii medycznych oraz diagnostyki in vitro. Ostatni ze wskazanych obszarów stał się dla nas głównym priorytetem w 2019 roku. Od tego momentu koncentrujemy się na tworzeniu testów immunologicznych oraz genetycznych (real-time PCR).

Każdego dnia staramy się realizować nasz nadrzędny cel – podnieść jakość życia człowieka. Realizujemy to założenie poprzez nieustanne wspieranie naszych partnerów biznesowych w osiąganiu ich własnych celów. Dla nich właśnie doradzamy, pośredniczymy, rejestrujemy, badamy. Tworzymy także koncepcje rozwoju, marketingu, sprzedaży.

Uważamy, że badania naukowe to podstawa rozwoju. Dlatego też w oparciu o nie poszukujemy nowych produktów i form terapii, które mają podnieść jakość życia człowieka.

Naszą działalność prowadzimy głównie na terenie Polski. Dążymy do najwyższej jakości obsługi w oparciu o światowe standardy. Ogromną uwagę przywiązujemy do poszanowania wartości naszych partnerów. Doskonale rozumiemy pojęcia etyki biznesu i związane z nim zasady uczciwej konkurencji, dyskrecji i poufności. W oparciu o ludzi z pasją zbudowaliśmy nasz Instytut.  odniesienie jakości życia człowieka, wyzwania naszych partnerów biznesowych i nasi pełni pasji pracownicy inspirują nas do działania, dlatego właśnie każdego dnia możemy stawiać sobie coraz ambitniejsze cele.

Produkty powstałe dzięki naszej pracy mają służyć ludziom bez ograniczeń. Nasi partnerzy mają osiągać swoje cele i odczuwać satysfakcję ze wzajemnych relacji. Nasi pracownicy mają mieć pracę, która będzie ich dochodowym hobby i codziennym atrakcyjnym wyzwaniem.

Zależy nam na podniesieniu jakości życia człowieka, dlatego też nigdy nie zapominamy o wartości jaką jest człowiek, jego uczucia i emocje.

 

Pracownicy, Zarząd i Założyciele
Avvlo Instytut Sp. z o.o.