Idea powstania polskiego instytutu farmaceutycznego Avvlo narodziła się pod koniec lat 90-tych wśród kadry naukowej pracowników Polskiej Akademii Nauk. Przez kolejnych 20 lat obecni pracownicy Instytutu Avvlo zbierali doświadczenia przy współpracowali z szeroką grupą instytucji badawczych oraz firm z sektora farmacji, biotechnologii i medycyny. Z sukcesami prowadziliśmy projekty związane z produktami takimi jak: leki dostępne bez recepty i na receptę, wyroby medyczne, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementy diety i kosmetyki apteczne. Zakres naszych działań obejmował prace badawczo rozwojowe, marketingowe, handlowe i finansowe.

Zebrane doświadczenia, wiedza i entuzjazm zaowocowały powołaniem Avvlo Instytutu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dziś funkcjonujemy w obszarach farmacji, medycyny, biotechnologii i technologii medycznych. Każdego dnia staramy się realizować nasz nadrzędny cel – podnieść jakość życia człowieka. Realizujemy to założenie poprzez nieustanne wspieranie naszych partnerów biznesowych w osiąganiu ich własnych celów. Dla nich właśnie doradzamy, pośredniczymy, rejestrujemy, badamy. Tworzymy także koncepcje rozwoju, marketingu, sprzedaży.

Uważamy, że badania naukowe to podstawa rozwoju. Dlatego też w oparciu o nie poszukujemy nowych produktów i form terapii, które mają podnieść jakość życia człowieka.

Naszą działalność prowadzimy głównie na terenie Polski. Dążymy do najwyższej jakości obsługi w oparciu o światowe standardy. Ogromną uwagę przywiązujemy do poszanowania wartości naszych partnerów. Doskonale rozumiemy pojęcia etyki biznesu i związane z nim zasady uczciwej konkurencji, dyskrecji i poufności.

W oparciu o ludzi z pasją zbudowaliśmy nasz Instytut. Podniesienie jakości życia człowieka, wyzwania naszych partnerów biznesowych i nasi pełni pasji pracownicy inspirują nas do działania, dlatego właśnie każdego dnia możemy stawiać sobie coraz ambitniejsze cele.

Produkty powstałe dzięki naszej pracy mają służyć ludziom bez ograniczeń. Nasi partnerzy mają osiągać swoje cele i odczuwać satysfakcję ze wzajemnych relacji. Nasi pracownicy mają mieć pracę, która będzie ich dochodowym hobby i codziennym atrakcyjnym wyzwaniem.

Zależy nam na podniesieniu jakości życia człowieka, dlatego też nigdy nie zapominamy o wartości jaką jest człowiek, jego uczucia i emocje.

 

Pracownicy, Zarząd i Założyciele
Avvlo Instytut Sp. z o.o.