Centrala AVVLO INSTYTUT Sp. z o.o.
siedziba ul. Głogowska 31/33

60-702 Poznań, Poland

mail Email: instytut@avvlo.pl

 

AVVLO INSTYTUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu – Grunwaldzie, Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 100.000 zł

NIP: 779-24-43-885
REGON: 364788799
KRS: 0000625247